Tarieven


Alle genoemde bedragen zijn inclusief 9% BTW

10-rittenkaart Pilates / Yoga: € 110,--

  • 12 weken geldig bij 1 x per week les
  • 7 weken geldig bij 2 x per week les

Losse les: € 15,--Betaling van de 10-rittenkaarten:

D.m.v. overschrijving naar: Rekeningnr. NL84 INGB 0000 529389, t.n.v. S.H. van Gelder te Leidschendam.
O.v.v. les/dag/tijdstip van voorkeur.


Pas als het geld binnen is op deze rekening, is men verzekerd van een plek. Lesgeld dient dan ook uiterlijk 14.00 uur op de werkdag vóór de betreffende les overgemaakt te worden. (Zie ook de Algemene Voorwaarden
op deze website.)

Sluiting van de studio tijdens vakanties

Het aantal keren waarop een les door de vakantiesluiting niet doorgaat, wordt bij de 10-rittenkaart opgeteld, waardoor de geldigheid van de kaart evenredig wordt verlengd.
N.B.: Dit geldt niet voor de 'losse' nationale feestdagen die niet in de aaneengesloten vakantieperiode vallen!!!