Tarieven

Alle genoemde bedragen zijn per persoon en per uur.


  • 10-rittenkaart privé: € 550,--
  • 5-rittenkaart privé: € 290,--
  • Losse privéles: € 60,--
  • Duo 10-rittenkaart: € 350,-- 
  • Duo 5-rittenkaart: € 185,--
  • Losse duo-les: € 38,--

Intakegesprek is gratis. 


BETALING

 

Betaling kan slechts door overschrijving naar:

rekeningnummer NL84 INGB 0000 529389, t.n.v.: S.H. van Gelder te Leidschendam.

 

Lees in de Algemene Voorwaarden op deze website de regels m.b.t. betalingen.