Tarieven

Alle genoemde bedragen zijn per persoon en per uur, inclusief 9% btw.


  • 10-rittenkaart privé: € 550,--
  • 5-rittenkaart privé: € 290,--
  • Losse privéles: € 60,--
  • Duo 10-rittenkaart: € 350,-- 
  • Duo 5-rittenkaart: € 185,--
  • Losse duo-les: € 38,--

Intakegesprek is gratis. 


VIDEO-ABONNEMENT

  • Kwartaalabonnement met wekelijks 1 video-les (Yoga óf Pilates): € 110,--
  • Kwartaalabonnement met wekelijks 2 video-lessen (Yoga én Pilates): € 165,--
  • Losse les Yoga of Pilates: € 11,--

Pilates-beginners ontvangen eenmalig een extra gratis instructievideo met Pilates-basisprincipes.

 

Abonnementen starten in principe aan het begin van een kwartaal en lopen tot en met het einde van dat kwartaal. Stapt een nieuwe klant halverwege een kwartaal (dus tussentijds) in, dan wordt tot aan het nieuwe kwartaal eenmalig een evenredige korting berekend voor het resterende instap-kwartaal. 


BETALING

 

Betaling kan slechts door overschrijving naar:

rekeningnummer NL84 INGB 0000 529389, t.n.v.: S.H. van Gelder te Leidschendam.

In het geval van een video-abonnement bij overschrijving van het benodigde bedrag graag erbij vermelden dat het om een 'video-abonnement' gaat.

 

Lees in de Algemene Voorwaarden op deze website de regels m.b.t. betalingen.