ALGEMENE VOORWAARDEN


Als men zich inschrijft voor lessen bij Bidalasana Body & Mind wordt men geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden:

 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
 • Bidalasana Body & Mind aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van lichamelijk of geestelijk letsel.
 • Bij twijfel over de lichamelijke conditie dient men vooraf de (huis)arts of fysiotherapeut te raadplegen.
 • In geval van zwangerschap dient men geregeld zich lichamelijk te laten onderzoeken en Bidalasana Body & Mind op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de lichamelijke conditie.

 

PERSONAL PILATES & YOGA TRAINING

 • Geldigheidsduur 10- en 5-rittenkaarten Personal Training:

o    De 10-rittenkaart is maximaal 6 maanden geldig.

o    De 5-rittenkaart is maximaal 3 maanden geldig.

 • Afzeggen Personal Training-les: indien een klant zónder afzeggen niet op een les van de verschijnt, behoudt Bidalasana Body & Mind zich het recht voor deze les in rekening te brengen op de 10- of 5-rittenkaart van de klant.

 • Bidalasana Body & Mind behoudt zich het recht voor een les te annuleren.

 • Nieuwe 10- en 5-rittenkaarten en losse lessen kunnen worden verkregen door tijdig – vóórdat de nieuwe kaart– de kosten hiervoor over te schrijven naar:
  rekeningnr. NL84 INGB 0000 529389, t.n.v. S.H. van Gelder te Leidschendam. 
  N.B.: Pas als het geld binnen is op deze rekening, is men verzekerd van een les!!!

 

VIDEO-ABONNEMENTEN

 
Video-abonnementen zijn altijd persoonlijk. De video's vallen onder het auteursrecht en mogen niet gedeeld worden met anderen.

 • Geldigheidsduur video-abonnementen:

o    Een abonnement start aan het begin van een kwartaal en loopt tot en met het einde van dat kwartaal. Stap je als nieuwe klant tussentijds in, dan loopt je eerste abonnementsperiode tot het einde van dát kwartaal en betaal je eenmalig een overeenkomstig lager tarief.

o    Het abonnement geeft een kwartaal lang recht op een wekelijkse online-les yoga en/of Pilates. De lessen worden – na betaling van het abonnementsgeld – steeds via een video-link automatisch naar je gemaild. Je hoeft je dus niet aan of af te melden voor een video-les.

o    Elke online-les is gedurende één week te bekijken (maandag tot en met zondag).

o    Er wordt door Bidalasana Body & Mind géén restitutie verleend voor het aantal niet gevolgde online-lessen in een kwartaal.

 • Nieuwe video-abonnementen kunnen worden verkregen door tijdig – vóórdat het nieuwe kwartaal ingaat – de kosten hiervoor over te schrijven naar:
 • rekeningnr. NL84 INGB 0000 529389, t.n.v. S.H. van Gelder te Leidschendam, o.v.v. ‘Video-abonnement’. 
  N.B.: Pas als het geld binnen is op deze rekening, is men verzekerd van een kwartaalabonnement met wekelijkse online-lessen!!!