ALGEMENE VOORWAARDEN


Als men zich inschrijft voor lessen bij Bidalasana Body & Mind wordt men geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden:

 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
 • Bidalasana Body & Mind aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van lichamelijk of geestelijk letsel.
 • Bij twijfel over de lichamelijke conditie dient men vooraf de (huis)arts of fysiotherapeut te raadplegen.
 • In geval van zwangerschap dient men geregeld zich lichamelijk te laten onderzoeken en Bidalasana Body & Mind op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de lichamelijke conditie.

 

PERSONAL PILATES & YOGA TRAINING

 • Geldigheidsduur 10- en 5-rittenkaarten Personal Training:

o    De 10-rittenkaart is maximaal 6 maanden geldig.

o    De 5-rittenkaart is maximaal 3 maanden geldig.

 • Afzeggen Personal Training-les: indien een klant zónder afzeggen niet op een les van de verschijnt, behoudt Bidalasana Body & Mind zich het recht voor deze les in rekening te brengen op de 10- of 5-rittenkaart van de klant.

 • Bidalasana Body & Mind behoudt zich het recht voor een les te annuleren.

 • Nieuwe 10- en 5-rittenkaarten en losse lessen kunnen worden verkregen door tijdig – vóórdat de nieuwe kaart– de kosten hiervoor over te schrijven naar:
  rekeningnr. NL84 INGB 0000 529389, t.n.v. S.H. van Gelder te Leidschendam. 
  N.B.: Pas als het geld binnen is op deze rekening, is men verzekerd van een les!!!